KİTAP HATASI

Neden MCDeyiz.COM Üyesi Olmalısınız ?

Aramıza Katılmak İçin Bir Sebep Gerekiyorsa Seni Neden MCDeyiz.COM Üyesi Olmalısınız ? Sayfamıza Bekleriz..
Daha Az Reklam, Daha Çok Kaynak Üstelik Ücretsiz!

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

erkutay

Üye
21 May 2019
5
0
155
Skellet addonuyla kitap oluşturdum, komutu yazınca bu hatayı veriyor

Kod:
 [01:58:26] [Server thread/INFO]: Cylonce [45607364-85a0-3de6-9eb1-cdb931aeb326]: /kitap [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go to https://github.com/bensku/Skript/issues/ [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If not please create a new ticket with a meaningful title, copy & paste this whole error into it (or use paste service), [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Stack trace: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! java.lang.NullPointerException [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.isPrimitiveOrString(JsonPrimitive.java:278) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.setValue(JsonPrimitive.java:100) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.<init>(JsonPrimitive.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:36) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:17) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.TreeTypeAdapter.write(TreeTypeAdapter.java:70) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.write(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:68) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.write(CollectionTypeAdapterFactory.java:96) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.write(CollectionTypeAdapterFactory.java:60) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:593) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJsonTree(Gson.java:486) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJsonTree(Gson.java:465) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson$2.serialize(Gson.java:132) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.BaseComponentSerializer.serialize(BaseComponentSerializer.java:114) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:39) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:17) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.TreeTypeAdapter.write(TreeTypeAdapter.java:70) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:593) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:572) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:527) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:507) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.ComponentSerializer.toString(ComponentSerializer.java:47) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.gmail.thelimeglass.Books.BungeeJson.EffAddComponentToPage.execute(EffAddComponentToPage.java:49) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:54) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:93) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.ScriptCommand.execute2(ScriptCommand.java:222) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.ScriptCommand.execute(ScriptCommand.java:184) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.Commands.handleCommand(Commands.java:270) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.Commands$1.onPlayerCommand(Commands.java:165) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:306) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:502) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:487) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.Skript.dispatchCommand(Skript.java:1078) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.effects.EffCommand.execute(EffCommand.java:86) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:54) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:93) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.effects.Delay$1.run(Delay.java:84) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Version Information: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Skript: 2.2-dev25 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Bukkit: 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Minecraft: 1.8.8 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Java: 1.8.0_201 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.201-b09) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! OS: Windows Server 2012 R2 amd64 6.3 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Current node: null [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Current item: add text component %textcomponents% to [book] %itemstack% [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Thread: Server thread [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! End of Error. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...