Skellet addonuyla kitap oluşturdum, komutu yazınca bu hatayı veriyor


Kötü bir haberimiz var... MCDeyiz.COM Yayın hayatına son veriyor.

Bugüne kadar 39.152 kullanıcıyı 100.894 kez sayfalarımızla buluşturduk.

Bu deneyim çok güzel olsada sürdürülebilirlikten uzak olduğu için yayın hayatımızı sonlandırma kararı aldık.

~MCDeyiz.COM Yönetim Ekibi

erkutay

Üye
21 May 2019
5
0
610
  • Gözler Kızarmış
Skellet addonuyla kitap oluşturdum, komutu yazınca bu hatayı veriyor

Kod:
 [01:58:26] [Server thread/INFO]: Cylonce [45607364-85a0-3de6-9eb1-cdb931aeb326]: /kitap [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go to https://github.com/bensku/Skript/issues/ [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If not please create a new ticket with a meaningful title, copy & paste this whole error into it (or use paste service), [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Stack trace: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! java.lang.NullPointerException [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.isPrimitiveOrString(JsonPrimitive.java:278) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.setValue(JsonPrimitive.java:100) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.JsonPrimitive.<init>(JsonPrimitive.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:36) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:17) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.TreeTypeAdapter.write(TreeTypeAdapter.java:70) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.write(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:68) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.write(CollectionTypeAdapterFactory.java:96) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.write(CollectionTypeAdapterFactory.java:60) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:593) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJsonTree(Gson.java:486) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJsonTree(Gson.java:465) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson$2.serialize(Gson.java:132) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.BaseComponentSerializer.serialize(BaseComponentSerializer.java:114) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:39) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.TextComponentSerializer.serialize(TextComponentSerializer.java:17) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.TreeTypeAdapter.write(TreeTypeAdapter.java:70) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:593) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:572) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:527) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:507) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.md_5.bungee.chat.ComponentSerializer.toString(ComponentSerializer.java:47) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at com.gmail.thelimeglass.Books.BungeeJson.EffAddComponentToPage.execute(EffAddComponentToPage.java:49) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:54) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:93) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.ScriptCommand.execute2(ScriptCommand.java:222) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.ScriptCommand.execute(ScriptCommand.java:184) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.Commands.handleCommand(Commands.java:270) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.Commands$1.onPlayerCommand(Commands.java:165) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:306) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:502) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:487) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.Skript.dispatchCommand(Skript.java:1078) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.effects.EffCommand.execute(EffCommand.java:86) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:54) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:65) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:93) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.effects.Delay$1.run(Delay.java:84) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Version Information: [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Skript: 2.2-dev25 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Bukkit: 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Minecraft: 1.8.8 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Java: 1.8.0_201 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.201-b09) [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! OS: Windows Server 2012 R2 amd64 6.3 [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Current node: null [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Current item: add text component %textcomponents% to [book] %itemstack% [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! Thread: Server thread [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#! End of Error. [01:58:26] [Server thread/ERROR]: #!#!
Skript:
Kod:
command /kitap:
    trigger:
        set {_kitap} to a new book
        set {_satir} to a text component with "%nl%        &6&lSELAM %nl% %nl%Adınız: &7%player% %nl%%nl% %nl%Konu: &7Plugin Yardım & Destek %nl%Isteyen: ErdemYLM"
        add text component {_satir} to {_texts::*}
        set {_component} to a text component with "   &2Market Yazısı"
        add click event with action OPEN_URL with link "https://www.google.com/" to text component {_component}
        add hover event with action SHOW_TEXT with text "tıkla ve siteye git" to text component {_component}
        add text component {_component} to {_texts::*}
        add text component {_texts::*} to book {_kitap}
        open book {_kitap} to player
 

oSoloTurk

BİZ MCDEYİZ
Yönetici
27 Mar 2019
154
45
830
Kocaeli
Kod:
command /kitap:
    trigger:
        set {_kitap} to a new book
        set {_satir} to a new text component with "%nl%        &6&lSELAM!%nl% %nl%Adınız: &7%player% %nl%%nl% %nl%Konu: &7Plugin Yardım & Destek %nl%Isteyen: ErdemYLM"
        add text component {_satir} to {_texts::*}
        set {_satir} to a new text component with "   &2Market Yazısı"
        add click event with action OPEN_URL with link "https://www.google.com/" to text component {_satir}
        add hover event with action SHOW_TEXT with text "tıkla ve siteye git" to text component {_satir}
        add text component {_satir} to {_texts::*}
        add {_texts::*} to book {_kitap}
        open book {_kitap} to player
[font=Courier New,Courier,monospace]Buyrun Deneyiniz.[/font]
 

oSoloTurk

BİZ MCDEYİZ
Yönetici
27 Mar 2019
154
45
830
Kocaeli
Kod:
command /kitap:
    trigger:
        set {_kitap} to a new book
        set {_satir} to a new text component with "%nl%        &6&lSELAM!%nl% %nl%Adınız: &7%player% %nl%%nl% %nl%Konu: &7Plugin Yardım & Destek %nl%Isteyen: ErdemYLM"
        add text component {_satir} to {_texts::*}
        set {_satir} to a new text component with "   &2Market Yazısı"
        add click event with action OPEN_URL with link "https://www.google.com/" to text component {_satir}
        add hover event with action SHOW_TEXT with text "tıkla ve siteye git" to text component {_satir}
        add text component {_satir} to {_texts::*}
        add text component {_texts::*} to book {_kitap}
        open book {_kitap} to player
[font=Courier New,Courier,monospace]Dener misiniz?[/font]