Çözüldü Sunucumdaki Yazılarda bozulma oldu (UTF-8 problemi)

ReklamAlani ReklamAlani ReklamAlani
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
1 Tem 2020
50
3
80
18
Sunucu Sürümün
1.8.8
bu gun Hosting deiştirdim ve eski sunucumdan paketimi direk attım ve actım sunucumu ve fark ettim yazılar böyle kaymıs

2020-07-25_23.06.43.png


2020-07-25_23.13.46.png


Baslatici Kodum

Kod:
@echo off
title Sunucu Yonetim Kontrol Paneli
:start
echo Sunucu aciliyor...
java -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -server -Xms256M -Xmx12G -XX:-HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=1000 -XX:-UseCompressedOops -XX:+TieredCompilation -XX:+UseLWPSynchronization -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseG1GC -XX:+UseStringDeduplication -XX:+ParallelRefProcEnabled -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Duser.language=en -Duser.country=US -Dpaper.playerconnection.keepalive=120 -Dlog4j.skipJansi=true -jar server.jar -nojline -o false --log-append=false --log-strip-color=true nogui
echo Sunucu kapandi. Yeniden baslatilmasini istemiyor iseniz pencereyi kapatin.
echo Gunluk temizlik baslatiliyor..
echo Dosyalar siliniyor...
del \plugins\NoCheatPlus\*.log /q
del \plugins\NoCheatPlus\*.lck /q
del \plugins\NoCheatPlus\*.log.* /q
del \plugins\AntiAura\logs\*.* /q
del \plugins\AuthMe\authme.log /q
del \plugins\bStats\temp.txt /q
echo Dosya silme basarili, sunucu yeniden baslatiliyor..
timeout 5 > nul
goto start
 

bertek41

ApiaTeam
Yönetici
27 Mar 2019
65
15
700
20
World
mcdeyiz.com
Fotoğraflara bakılırsa bazı yerler bozulmuş bazıları bozulmamış. Eski paketinizdeki yml dosyalarını inceleyin eğer onlar bozuk değilse o klasörleri yeni sunucunuza atın ve tekrar deneyin.
 
  • Beğen
Tepkiler: xYunusEmreTR
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...