Herkese merhabalar, konumuzun içeriği şöyle olacaktır;
Dosyamızdaki fonksiyonların Türkçesi neye yarıyor, işlevi nedir?
Neyi nasıl yapmalıyız?, nasıl olmalıdır? tarzında bir konu olacaktır.

Server.Properties Dosyası Nedir?

  • Sunucunun oyun içi ve oyun dışı üzerinde ayar yaptığımız bir dosyadır.​
  • Sunucunun ana dosyası diyebiliriz, çok oyunculu sunucuları için tüm ayarları saklayan dosyadır.

Bilmeniz Gerekenler Nedir?

  • True/Evet
  • False/Hayır anlamındadır, ayarlarınızı ona göre yapınız.
  • server.properties’i düzenlerken, satırların sırası isteğe bağlı olsa da orijinal yapıyla aynı yapının kullanılması önemlidir.
  • Eşittir işaretinden önceki metin, değiştirilmemesi gereken anahtardır.
  • Eşittir işaretinden sonraki metin, özelliğin düzenlenebilen değeridir.
  • (#) ile başlayan metinleri değiştirebilirsiniz veya bu satırları kaldırabilirsiniz, Sunucuya etkisi yoktur.

server.properties dosyasında değişiklikler yapıldıktan sonra, kayıt edilmesi için sunucuyu yeniden başlatmak gerekir.

Başka bir seçenek de komutu sunucu konsolunda veya oyun içinde kullanmaktır, bu da değişikliklerin yeniden yüklenmesine izin verir.

Dosya uzantısını rağmen sadece UTF-8 kodlaması ile normal bir metin dosyasıdır ve bu nedenle Linux için herhangi bir metin Windows için Not Defteri gibi düzenleyici, TextEdit Mac için veya nano ve vim düzenlenebilir.

Orijinal Server.Properties Dosyası Aşağıdaki Gibidir;

#Minecraft server properties
#Tue Mar 31 21:57:09 EEST 2020
spawn-protection=16
generator-settings=
force-gamemode=false
allow-nether=true
gamemode=0
broadcast-console-to-ops=true
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
resource-pack-hash=
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=false
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
max-world-size=29999984
server-port=25565
debug=false
server-ip=
spawn-npcs=false
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=false
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
motd=Bir Minecraft Sunucusu

Java Sürümü için Server.Properties Dosyası Aşağıdaki Gibidir;

#Minecraft server properties
#(last boot timestamp)
spawn-protection=16
max-tick-time=60000
query.port=25565
generator-settings=
sync-chunk-writes=true
force-gamemode=false
allow-nether=true
enforce-whitelist=false
gamemode=survival
broadcast-console-to-ops=true
enable-query=false
player-idle-timeout=0
text-filtering-config=
difficulty=easy
broadcast-rcon-to-ops=true
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
pvp=true
entity-broadcast-range-percentage=100
snooper-enabled=true
level-type=default
enable-status=true
resource-pack-prompt=
hardcore=false
enable-command-block=false
network-compression-threshold=256
max-players=20
max-world-size=29999984
resource-pack-sha1=
function-permission-level=2
rcon.port=25575
server-port=25565
server-ip=
spawn-npcs=true
require-resource-pack=false
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
rcon.password=
generate-structures=true
online-mode=true
level-seed=
prevent-proxy-connections=false
use-native-transport=true
enable-jmx-monitoring=false
motd=A Minecraft Server
rate-limit=0
enable-rcon=false

Fonksiyonlar Ne İşe Yarıyor?, İşlevleri Nedir?

spawn-protection » Yönetici olmayan kişilerin başlangıç noktasındaki kıramayacağı blok mesafesidir.

generator-settings » Haritanın düzenini, şemasını buradan ayarlayabilirsiniz, Genelde boş bırakılır önerilmez.

force-gamemode » Yetkisi olmayanların, gamemode komutunu kullanması/kullanamaması. (Güvenlik amaçlı False)

allow-nether » Cehennem Denebilir, - Harici bir dünyadır, lavların bulunduğu bir dünyadır.

gamemode » Oyuncu sunucuya giriş yaptığında, bulunacağı hayatta kalma modudur, (0,1,2) (Güvenlik amaçlı 0)

broadcast-console-to-ops » Aktif olan Yöneticilere konsol çıktılarını gönderir.

enable-query » Sunucu hakkında bilgi almak için kullanılır. (Açılması Önerilmez)

player-idle-timeout » Oyuncu belirli süre boyunca afk durduğunda sunucudan atılır. (0 durumunda atılmaz.)

difficulty » Kolaylık / Zorluk durumunuzu ayarlayabilirsiniz, (0,1,2,3) ayarları mevcuttur, (Önerilen 0)

spawn-monsters » Zararlı yaratıklar doğsun mu? / doğmasın mı? diye bir ayardır.

op-permission-level » Yöneticilerin yetkilerin düzeyini belirler. (Son Yetkilendirme 4'dür)

resource-pack-hash » Bunu belirtmeniz önerilir. Bu henüz kaynak paketinin bütünlüğünü doğrulamak için kullanılmaz, ancak önbelleğe almanın etkinliğini ve güvenilirliğini artırır.

announce-player-achievements » Oyuncuların başarım kazanma mesajları duyuru olarak paylaşılması için ayardır.

pvp » Sunucu içerisinde pvp (savaşma) açık olsun mu? / olmasın mı? diye bir ayardır.
snooper-enabled » Sunucu bilgilerinizi Minecraft'a göndermesini sağlar, (False Kalsın, Önerilmez.)

level-type » Sunucu açılışında dünyanın tipini belirlersiniz. (DEFAULT NORMAL) - (FLAT DÜZ).

hardcore » Oyun modudur bunu aktif ederseniz eğer ki öldüğünüzde tekrar doğamazsınız. (Düzenlenmesi Önerilmez.)

enable-command-block » Komut Bloğu Kullanılsın mı? / Kullanılmasın mı? diye bir ayardır.
 (false veya true)

max-players » Sunucuya en fazla giriş sağlayabilecek oyuncu sayısıdır. (örnek; 500)

network-compression-threshold » Ağ sıkıştırma boyutudur.
(-1 Sıkıştırmayı Devre Dışı Bırakır)
(0 Herşeyi sıkıştırır.) (Düzenlenmesi Önerilmez.)

max-world-size » Sunucunuzun dünyasının maksimum dünya boyutunu ayarlayabilirsiniz.
(Varsayılan ayarda kalması önerilir.)

server-port » Sunucunuzun Port bilgi kısmıdır, ana portu (25565) olmaktadır.

debug » (Değişik bir tanımı olduğu sebebiyle belirtilmedi.)

server-ip » Sunucunuzun ip kısmıdır, localhost kalması önerilir, sayısal değerde girebilirsiniz.

spawn-npcs » Köylülerin doğması ve doğmaması için bir ayardır. (Genellikle False önerilir.)

allow-flight » Oyuncuların uçabilmesini sağlayan bir ayardır. (Genellikle false önerilir.)

level-name » Sunucunuzdaki dünya ismini belirlersiniz.

view-distance » Sunucunuzun görüş açısı yüklenme değerini belirlersiniz.
Fakat sunucunuzda büyük gecikmeler yaşanıyorsa bu sayıyı azaltın. (Önerilmez)

resource-pack » Doku Paketinin adresi koyuluyor, 
Sunucuya girişlerde "Doku Paketi" yüklensin mi diye bir mesaj çıkacak. (Dosya Boyutu Max 100 MB)

spawn-animals » Barışçıl yaratıklar (Domuz, İnek, Koyun) doğsun mu?, doğmasın mı? diye bir ayardır.
(Doğmaları için true / doğmamaları için false)

white-list » Eğer true olursa izni olmayan kimse sunucuya giremez, eğer false olursa herkes girebilir.

generate-structures » Köy yapıları bulunsun mu?, bulunmasın mı? diye bir ayardır.
(False durumunda köy yapıları bulunmaz.) (Önerilen True)

online-mode » Eğer True olursa, Sadece Premiumlar girebilir, False olursa Tüm herkes girebilir.
(Önerilen false)

max-build-height » Dünyaların Yükseklik sınırıdır, (Bu ayarı hiç bir sunucu yükseltmeyi tavsiye etmez.)

level-seed » Yanına istediğiniz seed'i yazın ve dünya adını değiştirdikten sonra sunucunuzu tekrar açın.
İstediğiniz seedli harita oluşacaktır. (Genelde boş bırakılır.)

motd » Çok oyunculu kısmına sunucunuzu eklerseniz, sunucular kısmında çıkacak sunucu açıklamasıdır.

Server.Properties Dosyası Nerede Bulunmaktadır?

Konuyu nasıl buldun?
4
1
0
0
1

Yazar hakkında

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir